Aglomeracja Wałbrzyska, Polecamy, Wałbrzych

Budżet ma zbliżyć mieszkańców

Radni 20 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę dotyczącą realizacji Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020. Przyjęte kryteria znacznie różnią się od tych, które obowiązywały dotychczas.

Głównym założeniem nowego budżetu obywatelskiego jest zbliżenie do siebie mieszkańców różnych dzielnic, by wspólnymi siłami ubiegali się o realizację założonego celu.

Budżet partycypacyjny, czy też inaczej obywatelski, funkcjonuje w Wałbrzychu od 2012 roku. Mieszkańcy sami decydują o podziale środków zarezerwowanych w budżecie miasta. W ramach tego pomysłu przez te lata zrealizowano szereg zadań,  i tych większych, jak i lokalnych, dotyczących mniejszej grupy ludzi. Części z nich z wielu powodów (brak wykonawców, niedoszacowanie kosztów zadania) nie udało się zrealizować. W poprzednich latach na ten cel przeznaczano kwotę niebagatelną, sięgająca nawet 5 mln zł. Budżet obywatelski na rok 2020 ma wynosić 3,1 mln zł. Jeden projekt nie może przekroczyć kwoty 620 tys. zł. Z regulaminu dowiadujemy się, że harmonogram będzie zawierał terminy spotkań z mieszkańcami i konsultacje, termin zgłaszania projektów i ich weryfikacji, czas przeprowadzenia głosowania oraz ogłoszenie listy zwycięskich zadań. Przypomnijmy też, że zgłosić projekt może każdy mieszkaniec Wałbrzycha posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a prawo do głosowania posiada każdy, kto ukończył 14 lat w chwili głosowania. Głos oddać można na jeden projekt.

W porównaniu z dotychczasowymi zasadami zmiany są dość istotne. Przypomnijmy, że dotychczas mieszkańcy głosowali na projekty ogólnomiejskie oraz lokalne, tzw. dzielnicowe. Teraz nie będzie wielomilionowych inwestycji. Każda dzielnica w zależności od liczby mieszkańców, miała określoną kwotę do rozdysponowania na konkretne zadania. Teraz większe szanse na wygraną będą miały projekty istotne z punktu widzenia co najmniej kilku dzielnic. Warto w tym miejscu jednak wspomnieć, że Wałbrzyski Budżet Obywatelski zmieniał się z każdą edycją. Przypomnijmy choćby fakt, że ograniczono maksymalną wartość projektów ogólnomiejskich, a także możliwość składania projektów proszkolnych, które z reguły wygrywały z konkurencją.

– Dostosowujemy się do przepisów ustawy obowiązującej wszystkie samorządy. Ten sposób podziału środków to efekt wielomiesięcznej pracy sztabu osób, spotkań, analiz i konsultacji z różnymi grupami społecznymi – tłumaczy prezydent Roman Szełemej. Nowością będzie wprowadzenie trybu odwoławczego. – Teraz autor danego projektu będzie mógł odwołać się od negatywnej decyzji, a zespół odwoławczy będzie musiał rozpatrzyć to odwołanie – mówi Wanda Palczewska z UM w Wałbrzychu.

SCB

Fot. (red)

15 lutego 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica