Aglomeracja Wałbrzyska, Polecamy, Szczawno Zdrój

Dbają o jakość powietrza

Dobiega końca realizacja programu Kawka na terenie uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój. W latach 2015-2018 podpisano z mieszkańcami ponad 220 umów dofinansowania na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne kotły gazowe i opalane biopaliwami.

Dla mieszkańców oznacza to ponad 220 mniej dymiących kominów w mieście. Już dziś można szacować, że do powietrza w Szczawnie-Zdroju trafi ponad 1500 ton mniej tlenku węgla oraz ponad 30 ton mniej innych toksycznych pyłów i gazów.

Przypomnijmy, że najbardziej szkodliwymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery są te  związane z działalnością człowieka, przede wszystkim lokalne kotłownie i transport samochodowy. Niska emisja związana jest ze źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego niezwykle szkodliwymi gazami i pyłami powstającymi do wysokości 40 m nad ziemią.

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko w którym żyjemy. Problem ten jest szczególnie widoczny w okresie grzewczym. Głównymi przyczynami zanieczyszczeń są: stosowanie niskiej jakości węgla zmieszanego z mułem o dużej zawartości związków siarki, popiołu oraz innych toksyn, palenie śmieci i korzystanie z przestarzałych lub niesprawnych urządzeń grzewczych.

Realizowany przez gminę Szczawno-Zdrój program Kawka ma na celu likwidację niskiej emisji. Działania gminy wpisują się w kierunek ustalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Od 1 lipca tego roku na terenie Szczawna nie wolno stosować  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Docelowo od roku 2028 na terenie dolnośląskich uzdrowisk zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania paliw stałych do palenia w źródłach ciepła stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania. Warto pomyśleć o tym już dziś.

Dodajmy, że projekt realizowany w Szczawnie współfinansowany jest ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Fot. ilustracyjne

27 października 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica