Aglomeracja Wałbrzyska, Polecamy

Pomoc dla rodzin opiekujących się chorymi

Dzięki milionowemu wsparciu z Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku mogą powstać domy opieki, kluby seniora, zatrudnieni zostaną asystenci i opiekunowie, którzy pomogą osobom samotnym, niesamodzielnym, chorym lub z niepełnosprawnościami.

Trwa konkurs, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty oferujące usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 24 października. Na pomoc przeznaczono ponad 23,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
– Fundusze w ramach tzw. aktywnej integracji przeznaczamy na wsparcie osób starszych, słabszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy niesamodzielnych, które nie mogą na co dzień zostawać bez opieki. Są wśród nich osoby samotne, które potrzebują pomocy przy podstawowych życiowych czynnościach, ale także członkowie rodzin, których nie stać na zapewnienie pomocy opiekuna czy miejsca w ośrodku pomocy dla swojego krewnego – wylicza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Co ważne wszystkie usługi oferowane w projektach mają mieć charakter usług świadczonych
w społeczności lokalnej.
– Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. Stawiamy na kameralne placówki, w których personel dbać będzie nie tylko o potrzeby zdrowotne uczestnika, ale także tworzenie domowej atmosfery, rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego – dodaje Michał Bobowiec, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy podkreśla, że konkurs adresowany jest do szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów:
– O unijną dotację mogą więc się starać między innymi samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, firmy prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, kościoły i związki wyznaniowe. Doświadczenia pokazują, że im większa grupa adresatów konkursów, tym więcej ciekawych zgłoszeń, które pozwalają na rozwiązywanie problemów Dolnoślązaków – przekonuje dyrektor Kotecki.
W ramach unijnej dotacji:
•fundusze przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych dziennych i całodobowych domów opieki i klubów seniora oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania,
•w projektach mogą zostać zatrudnieni wykwalifikowani opiekunowie i asystenci do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Do ich obowiązków będzie należało m. in. pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych – sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych – mycie, karmienie, zakup i podawanie leków, towarzyszenie na spacerach. Asystenci pomogą osobom niepełnosprawnym w dotarciu do urzędu, kina, kawiarni czy przychodni, przetłumaczą rozmowę na język migowy, nauczą korzystania z edytora mowy czy poruszania się z białą laską, a trenerzy pracy pomogą wdrożyć się w obowiązki zawodowe,
•wsparcie w ramach projektów mogą otrzymać także tak zwani opiekunowie faktyczni – czyli osoby, które na co dzień opiekują się niesamodzielnymi członkami rodziny – np. przewlekle chorym dzieckiem lub rodzicem, który utracił samodzielność z powodu wieku lub choroby. Najważniejszą formą pomocy dla tych osób będzie możliwość odpoczynku, zadbania o własne potrzeby, a nawet podjęcia zatrudnienia w czasie, gdy ich podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę zawodowego opiekuna – w miejscu zamieszkania albo w domu pomocy czy klubie seniora,
•mogą powstać wypożyczalnie sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,
•asystenci i opiekunowie będą mogli skorzystać ze szkoleń, w ramach których zdobędą nową wiedzę i umiejętności, poszerzą swoje kompetencje albo nauczą się, jak walczyć z wypaleniem zawodowym,
Na jakie działania?
Konkurs dotyczy naboru projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi:
•usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
•usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;
•tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;
•tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora).
Więcej informacji: www.rpo.dwup.pl.
Fot. użyczone (UMWD)

30 września 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica