Aglomeracja Wałbrzyska, Głuszyca, Polecamy

Lipiec mocno inwestycyjny

Choć trwają wakacje, to w Głuszycy trwa w wieli miejscach wytężona praca. Trwają liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasiewicza. W jego skład będzie wchodzić nie tylko wiata i zatoka autobusowa, ale też parking, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów i motocykli, punkt informacji z poczekalnią oraz toalety.

/caption]

Miejsce będzie dodatkowo oświetlone i monitorowane. Na realizację projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” gmina otrzymała prawie 2,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.
Kolejną długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją jest odnowa budynku dawnego Zespołu Szkół przy ul. Parkowej oraz terenu wokół budynku. Obecnie rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w sąsiedztwie kamienicy. Powstaje plac postojowy i droga dojazdowa. Prace związane z przekształceniem obiektu na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy. Ogólna wartość projektu na rewitalizację dawnego Zespołu Szkół wynosi prawie 2 mln zł z czego gmina otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości ponad miliona złotych oraz dofinansowanie z budżetu państwa wynoszące ponad 126 tys zł.
Niedługo zakończy się realizacja projektu „Tajemnice Militarnych Podziemi”. Projekt ten był rekomendowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice” 2014-2020. Wartość zadania, które realizowane jest w Głuszycy, pochłonie blisko 1,7 mln zł. Jest to partnerski projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Liderem projektu jest czeskie miasto Rokytnice w Górach Orlickich. Oprócz Głuszycy w projekcie biorą udział Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Stachelberg, miasto Trutnov oraz gmina Kamienna Góra. Pierwszy etap prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni, drugi polega na modernizacji i rozbudowie ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka.
Trwa remont świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Renowacja obejmuje modernizację sali widowiskowej wraz ze sceną, przebudowę toalet oraz budowę toalety dla niepełnosprawnych, remont klatki schodowej, modernizację elewacji tylnej i przybudówki wraz z ociepleniem. Dodatkowo zamontowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Remont realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W głuszyckim Ogrodzie Jordanowskim trwa budowa skateparku. Inwestycja była długo wyczekiwana szczególnie przez młodych mieszkańców gminy. Prace dotyczą przygotowania terenu pod budowę nowego punktu rekreacyjno-sportowego. Następnie zostaną zamontowane wszystkie potrzebne elementy do jazdy. Zadanie o nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 550 tys. zł z czego ponad 240 tys. zł to dofinansowanie unijne uzyskane przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Zakończenie budowy planowane jest na październik 2019 roku. Warto podkreślić, iż na potrzeby budowy skateparku nie zostały wycięte drzewa.
Zakończyła się inwestycja związana z rozbiórką muru oporowego przy budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowej w Grzmiącej. Prace w tym miejscu polegały na rozbiórce muru, oczyszczeniu w górnej części terenu z ziemi i rumoszu, wykarczowaniu drzew zagrażających stabilności, zabezpieczeniu skarpy stalowymi siatkami i odwodnieniu terenu korytkami betonowymi. Na zwieńczeniu skarpy zostały zamontowane bariery ochronne. Całkowity koszt rozbiórki muru oporowego został pokryty z budżetu gminy Głuszyca.
Fot. użyczone (UM Głuszyca)

22 lipca 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica