Aglomeracja Wałbrzyska, Polecamy, Wałbrzych

Naukowcy zajmą się ogrodami Książa

Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska oraz prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta podpisały porozumienie o współpracy. Dzięki niemu historyczne ogrody i park książański znalazły się pod opieką naukowców, którzy opracują koncepcję, a w przyszłości przeprowadzą ich kompleksową rewaloryzację.

-W kolejnych latach nadamy książańskim ogrodom wygląd i urok z czasów księżnej Daisy i ostatnich Hochbergów na zamku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że odbędzie się to pod kierunkiem i przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego – zapewnia prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska.     .

Przedmiotem podpisanego we Wrocławiu porozumienia było określenie zasad wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie architektury krajobrazu, kształtowania terenów zielonych, planowania przestrzennego oraz rewaloryzacji zabytkowych ogrodów Książa, których początki datuje się na XVII wiek.

Strony porozumienia wyraziły wolę podjęcia współpracy dotyczącej m.in. udziału w pracach koncepcyjnych i projektowych oraz przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczo-rozwojowych. Jej zakres dotyczy także wspólnego pozyskiwania finansowania przedsięwzięć, a także ustalania tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz przygotowanie i realizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i szkoleń. Porozumienie Zamku i Uniwersytetu Przyrodniczego zakłada także współpracę z instytucjami naukowymi zewnętrznymi i uczelniami międzynarodowymi.

-Zamek Książ w ramach zawartego porozumienia przyjmie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego na praktyki i staże wakacyjne, semestralne i dyplomowe. Bardzo się cieszymy z naszej dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i z faktu zawarcia formalnego porozumienia na pięć lat – wyjaśnia prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.

Obecnie pod kierunkiem dr inż. Justyny Jaworek-Jakubskiej z Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji trwa gromadzenie historycznej dokumentacji i ikonografii, niezbędnej do przeprowadzenia rewaloryzacji ogrodów. Materiały te znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (przechowywane tam jest dawne archiwum Hochbergów z Książa), w archiwach państwowych i prywatnych w Niemczech, a także w Zamku Książ, gdzie trafiła z Kanady kolekcja zdjęć z początku XX wieku autorstwa zamkowego kucharza Louisa Hardouina. Park i ogrody Książa zostały uwiecznione na wielu z nich i tym samym posłużą one jako jedno ze źródeł do prowadzonych prac. Kolejnym etapem będzie opracowanie całościowej koncepcji rewaloryzacji ogrodów i przewidzianego dla nich programu konserwatorskiego.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

22 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica