Aglomeracja Wałbrzyska

Opał dla 120 rodzin

Gmina Głuszyca wyszła z inicjatywą pomocy najuboższym. Do 120 gospodarstw domowych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej trafił opał w postaci węgla brunatnego.

Każde gospodarstwo domowe, które złożyło do końca sierpnia wniosek o opał na sezon zimowy otrzymało ½ tony węgla. Warunkiem pomocy jest ustawowe kryterium dochodowe rodziny określone ustawą o pomocy społecznej tj. ogólny dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto na 1 członka a w przypadku osób samotnie gospodarujących 477 zł netto. Zdajemy sobie sprawę, iż nie jest to ilość która może zaspokoić w pełni potrzeby rodzin jednakże gospodarujemy ograniczonymi możliwościami finansowymi w Gminie. Ponadto nadleśnictwo Grzmiąca/Łomnica we współpracy z OPS w Głuszycy umożliwiło zakup asygnaty (poprzez ośrodek) na drewno opałowe ( z tzw. wiatrołomów), które osoby chętne mogą samodzielnie przygotować sobie na wskazanym przez leśniczego odcinku leśnym. Chęć skorzystania z tej formy należy zgłaszać u pracowników socjalnych OPS.
Osobom pozbawionym możliwości przygotowania sobie posiłku, gwarantujemy jeden gorący posiłek obiadowy codziennie od poniedziałku do piątku realizowany przez Bar Marysieńka w Głuszycy. Pomoc ta trafia do osób których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł netto a w przypadku osób samotnych 715,50 zł netto i osoby te nie maja możliwości samodzielnego przygotowania posiłku z uwagi na bariery techniczne lub fizyczne.
Jak co roku OPS uzgodnił warunki korzystania z noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy. Wolę współpracy w omawianym przedmiocie zadeklarował Ośrodek Monar-Markot w Wałbrzychu oraz Towarzystwo św. Brata Alberta w Świdnicy, z którymi od lat współpracuje Głuszyca.
– Pomocy potrzebującym może udzielić każdy mieszkaniec naszej gminy. Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, OPS czy Policja muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania – podkreślają samorządowcy. – Dlatego apelujemy do wszystkich o przekazywanie wszelkich informacji do najbliższej jednostki policji lub pod nr tel. 74 8456 317, 997 lub 112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu, lub do OPS w Głuszycy tel:74 8456 343. W szczególności chodzi o klatki schodowe, piwnice, altany na terenie ogródków działkowych, opuszczone budynki, dworce, a także osoby leżące na ziemi, ławkach bądź przystankach. 

/red.rqp

19 października 2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica