Aktualności, Polecamy

Ruszył nabór na wałbrzyskie mikrogranty

Po raz trzeci do pozyskania są pieniądze na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz lokalnej wspólnoty z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Mikrogranty będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W tym roku do dyspozycji w ramach konkursu na mikrogranty są 54 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 3 tys. zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny finansowy, czy rzeczowy. Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie merytorycznie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria, zakup sprzętu i elementów małej architektury, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, czy transportu.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 marca i potrwa do 29 marca. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie na przeprowadzenie maksymalnie 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października tego roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu (ul. Rynek 23, tel. 74 64 44 716/717/712 w godzinach: pon, śr., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl. Szczegółowe informacje zamieszczone są również na stronie www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Konkursy.

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto/Facebook)

6 marca 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica