POLITYKA PRYWATNOŚCI Kubara Lamina S.A.

Serwis Portal internetowy tw-24.pl (dalej Serwis) jest prowadzony przez Kubara Lamina S.A. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101473, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane osobowe Państwa jako użytkowników Serwisu uzyskane za ich zgodą oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie w postaci plików cookies (i podobnych technologii), są przetwarzane zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie RODO), które reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi, przetwarzanymi przez Spółkę.

Administratorem danych osobowych jest Kubara Lamina S.A,

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Kubara Lamina S.A. Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: sekretariat@kubaralamina.com.

Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych.

Kubara Lamina S.A. przetwarza Państwa dane osobowe na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj dla własnych celów marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( na podstawie zgody), prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez KUBARA LAMINA S.A. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kubara Lamina S.A. gromadzi również informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem i celom statystycznym

Przetwarzane są dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, udostępnione przez Państwa dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, a w zakresie danych zgromadzonych automatycznie – dane dotyczące P komputera, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje. Kubara Lamina S.A. nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane mogą być przekazywane:

Podmiotom świadczącym na rzecz KUBARA LAMINA S.A. usługi niezbędne do prowadzenia działalności KUBARA LAMINA S.A., w szczególności dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług prawnych,

Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Spółka stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Państwa tzw. „cookies”, służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartfon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas odwiedzania strony w Internecie.

Mają Państwo prawo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie cookies i podobnych technologii , prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych , należy skorzystać z poniższej opcji i w zależności od wyboru zaznaczyć (zgoda) lub odznaczyć (brak zgody) .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kubara Lamina S.A. do własnych celów marketingowych.

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica