Aglomeracja Wałbrzyska, Mieroszów, Polecamy

SKO utrzymało decyzje burmistrza

Chodzi o wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu utrzymało w mocy decyzję burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego o tzw. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Melafir_Bartnica

Dodajmy, że gospodarz gminy podejmując taką decyzję w październiku zeszłego roku, wydał ją po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

SKO w czasie kilkumiesięcznego postępowania oceniało czy procedura została przeprowadzona prawidłowo, a dokładniej rzecz ujmując czy materiał zgromadzony w sprawie, w tym stanowiska stron, zostały należycie rozpatrzone i ocenione w procesie wydawania decyzji. Decyzja SKO jest ostateczna.

Nie oznacza natomiast prawa do wznowienia wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej, ale otwiera KSS Bartnica drogę do wystąpienia o koncesję na wydobycie kruszywa. Starania o nową koncesję spółka rozpoczęła już w 2011 roku. Przeciągające się latami procedury administracyjne sprawiły, że w czerwcu 2015 roku wygasła poprzednia koncesja i od tego czasu los Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej, ponad 40 etatowych pracowników oraz około 100 podwykonawców z regionu był niepewny.

– Decyzja SKO, umożliwiająca złożenie wniosku o koncesję, ma niebagatelny wpływ na przyszłość pracowników i podwykonawców, daje ludziom szansę na pracę i godne życie. Ma też pozytywny wpływ na gospodarczy rozwój regionu dotkniętego wysokim bezrobociem, w tym realizowane i planowane projekty infrastrukturalne – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

Pozytywna decyzja burmistrza Mieroszowa dla wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej, nałożyła na kopalnię wiele warunków, które zmniejszają potencjalną uciążliwość jej działania. Zawarte w decyzji ograniczenia spowodują m.in., że nie zwiększy się transport urobku, czego obawiali się mieszkańcy okolicy. Innym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na kopalnię jest monitoring przyrodniczy.

Fot. ilustracyjne

15 lutego 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

cheap prom dresses, cartier love bracelet replica uk, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica